Münster

Gisteren vond de interculturele training en presentatie plaats in de Katholieke Hogeschool in Münster. Een kleine groep universiteit's en hogeschool studenten kwamen bij elkaar voor deze training. Het was een geweldige dag…. zeer leerzaam en op sommige momenten ook heel emotioneel en confronterend voor de studenten. Door de presentatie hebben de studenten een andere kijk gekregen op het samenleven van allochtone en autochtone medelanders en de manier waarop dit samenleven zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De presentatie en training werd gehouden op uitnodiging van en in samenwerking met Birsel. Een leuke Duits - Turkse docente. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat "Grieks in Twente" uitgenodigd is, om in de toekomst ook voor andere Duitse Universiteiten en Hogescholen deze training mede te verzorgen. "Grieks in Twente" meets "Turks in Duitsland". Een super ervaring en daar ben ik onmeunig trots op. test