Grieks in Twente & IDIOMAS ASSiMiL taalcursussen!

Grieks in Twente partner van IDIOMAS ASSiMiL taalcursussen! 

De ASSiMiL-methode is gebaseerd op het principe vanintuïtieve assimilatie. Je zult een taal leren zoals je jouw moedertaal hebtgeleerd: luisteren, herhalen, de taal tot je laten doordringen en uiteindelijkin die taal denken.

 

De ASSiMiL "taalpocket" heeft niet de pretentieeen taalcursus te vervangen, maar is toch veel meer dan een gewone reisgids.Investeer wat tijd in het lezen ervan, leer een paar zinnen, en je kunt al snelcommuniceren. Alles wordt anders, je beleeft iets nieuws:

 

Je staat op het punt om meer te worden dan een gewonetoerist!

Assimil is een Frans bedrijf, opgericht door Alphonse Chérelin 1929. Het maakt en publiceert cursussen voor vreemde talen.

ASSiMiL taalpocket Grieks

Met deze originele, handige en leuke gids ontdek jij:

 

  • de sleutelwoorden
  • de gangbare uitdrukkingen
  • de plaatselijke gewoonten

Vanaf de eerste bladzijden raak je vertrouwd met de Grieksetaalstructuur.

En gids die je door elk taalavontuur doorheen loodst.